LEGO SWAT Delta Force Set D – Bootleg Review by Elephant


Nội dung trong video có thể không phải là những sản phẩm chính hãng. Kênh này không có sự liên quan nào đến các hãng sản xuất. Kênh được tạo ra nhằm mục đích giải trí. Xin hãy cẩn thận trước khi quyết định mua sản phẩm.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

One thought on “LEGO SWAT Delta Force Set D – Bootleg Review by Elephant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *